Ustalenie ojcostwa – Toruń

Ustalenie ojcostwa jest niezbędne, aby możliwe było skorzystanie z prawa do dziedziczenia czy uzyskanie należnych alimentów. Uczestniczymy w takich sprawach na zlecenie różnych stron – dziecka, matki lub domniemanego ojca. Wspieramy naszych klientów na każdym etapie i jesteśmy obecni od momentu złożenia pozwu, aż po uzyskanie ostatecznego wyniku.

Najważniejszym dowodem w sprawach związanych z ustaleniem ojcostwa jest badanie DNA. Można je wykonać na własną rękę lub na polecenie sądu. Dowód ten ma kluczowe znaczenie dla rozwiązania sprawy – nie ma możliwości uznania ojcostwa bez pozytywnego wyniku takiego badania. Test polega na pobraniu wymazu ze śluzówki policzka od ojca, matki i samego dziecka.

Ustalenie ojcostwa nie jest możliwe przed narodzinami dziecka. Takie postępowania przeprowadza się później, gdy domniemany ojciec nie chce uznać potomka. Sprawy tego typu mogą dotyczyć zarówno małoletnich, jak i dorosłych już dzieci. W przypadku osób w wieku poniżej 18. roku życia pozew może być złożony jedynie przy udziale przedstawiciela ustawowego.

Pomoc przy ustaleniu ojcostwa

Sprawy o ustalenie ojcostwa toczą się przed sądem. Uczestniczymy w takich postępowaniach w Toruniu i okolicznych miejscowościach. Reprezentujemy naszych klientów, pomagając im uzyskać jak najkorzystniejszy wynik sprawy. W zakres naszych obowiązków wchodzą takie czynności, jak:

  • składanie pozwu w imieniu reprezentowanej strony,
  • reprezentacja klienta w postępowaniach sądowych,
  • doradztwo jeszcze przed rozpoczęciem procesu i w jego trakcie,
  • przygotowanie potrzebnych dokumentów,
  • złożenie wniosku o wykonanie testu DNA.

Koszty procesu o ustalenie ojcostwa zwykle ponosi strona pozywająca, ale ma to miejsce tylko wtedy, gdy faktycznie dowiedzie ona swoich racji. Jeśli postępowanie rozpoczęło się z inicjatywy matki, a domniemany ojciec okaże się niespokrewniony z dzieckiem, koszty ponosi osoba składająca pozew. Z tego powodu takie postępowania zwykle mają miejsce w sytuacji, gdy jedna ze stron jest w niemal stu procentach pewna swojego stanowiska, jednak potrzebuje formalnego potwierdzenia ojcostwa przez sąd.

Zapewniamy kompleksową pomoc w ustalaniu ojcostwa, a także wyliczaniu wartości alimentów w Toruniu i okolicach. Pomagamy zgromadzić i wypełnić wszystkie potrzebne dokumenty oraz uczestniczymy w postępowaniu na każdym jego etapie. Świadczymy również usługi z zakresu doradztwa, które nie zobowiązują do złożenia pozwu.