Prawo rodzinne i opiekuńcze

Sprawy o alimenty i o ustalenie ojcostwa

młotek drewnianyKancelaria adwokacka Graczyk-Schulz podejmuje się realizowania usług bezpośrednio związanych oraz wynikających z postanowień zawartych w Ustawie z dn. 25 lutego 1964 r. – Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy. Wszystkie zapisy prawa rodzinnego dotyczą relacji, stosunków prawnych członków rodziny oraz ich wspólnego funkcjonowania. Wsparcie adwokata w obszarze prawa rodzinnego pozwoli przygotować niezbędną dokumentację, opinię prawną, jak również zatroszczyć się o właściwą reprezentację w postępowaniu przedsądowym, prowadzonych negocjacjach, mediacjach oraz postępowaniu sądowym (adwokat zapewni także na przykład zastępstwo procesowe). Dotyczy to zarówno spraw regulujących funkcjonowanie związków małżeńskich (separacje, rozwody, rozdzielność majątkowa), jak również relacji pomiędzy rodzicami a dziećmi (ustalenie ojcostwa, sprawy o alimenty, uregulowanie kontaktu z dzieckiem).

Zakres usług obejmuje:

  • sprawy o rozwód,
  • sprawy o separację,
  • sprawy o podział majątku dorobkowego,
  • sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeństw,
  • sprawy z zakresu władzy rodzicielskiej (pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie),
  • sprawy z zakresu uregulowania kontaktów rodziców z dziećmi (dziadków z wnukami),
  • sprawy alimentacyjne,
  • sprawy o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa,
  • sprawy o przysposobienie,

Świadczę usługi nie tylko w zakresie prawa rodzinnego i prawa opiekuńczego. W zakresie moich kompetencji mieści się wykonywanie zleceń w ramach prawa cywilnego.