Alimenty – Toruń

Alimenty to środki wypłacane najczęściej przez jednego z rodziców. Mają one na celu pokrycie bieżących potrzeb dziecka. O ich przyznaniu, a także dokładnej wartości, decyduje sąd.

W zakres naszych usług wchodzi:

  • udzielanie porad prawnych dotyczących alimentów – przed w trakcie postępowania sądowego,
  • uczestnictwo w spotkaniach, które mają za zadanie wypracować kompromis jeszcze przed rozpoczęciem postępowania przed sądem,
  • reprezentacja klientów przed sądem,
  • składanie pism procesowych – przede wszystkim pozwu o alimenty.

W niektórych przypadkach wartość i sposób wypłacania alimentów da się ustalić bez konieczności prowadzenia czasochłonnego postępowania sądowego. Ma to miejsce w sytuacji, gdy rodzice są ze sobą zgodni.

Jak wylicza się wysokość alimentów?

Wysokość alimentów zależy od wielu czynników, takich jak usprawiedliwione potrzeby dziecka oraz możliwości finansowe zobowiązanego. Świadczenie to powinno być wyższe w sytuacji, gdy małoletni jest przewlekle chory, korzysta z terapii i przyjmuje leki itd. Podczas wyliczania kwoty alimentów sąd bierze pod uwagę również wysokość wynagrodzenia i możliwości zarobkowe.

Wysokość alimentów jest wyliczana w toku postępowania. Nasi specjaliści wiedzą, o jaką kwotę można zawnioskować w danym przypadku. Pomagamy zgromadzić dokumenty potwierdzające koszty ponoszone w związku z wychowaniem dziecka. Takie dowody posłużą do wyliczenia ostatecznej kwoty.

Nie wszyscy wiedzą, że alimenty przyznane lata temu można zwiększyć. Jest to wskazane nie tylko w związku z inflacją, lecz także zmieniającymi się potrzebami dziecka. Wówczas składa się specjalny wniosek o podniesienie świadczenia. Następnie jest on rozpatrywany przez sąd – również na podstawie dostarczonych dowodów.

Pomagamy naszym klientom uzyskać alimenty w Grudziądzu, Toruniu i okolicach. Występujemy przed różnymi sądami, w zależności od miejsca zamieszkania stron postępowania. Wspieramy klientów na każdym etapie procesu i staramy się wypracować dla nich jak najkorzystniejsze rozwiązanie. Nasza pomoc jest korzystna przede wszystkim w sytuacji, gdy postępowanie wiąże się z dużym ładunkiem emocjonalnym.