Podział majątku – Grudziądz

Podział majątku jest nieodłącznym elementem rozpadu małżeństwa, w którym nie podpisano intercyzy. Najczęściej dotyczy on podjęcia decyzji na temat tego, do kogo trafią nieruchomości, samochody, środki na kontach bankowych, kredyty czy nawet firmy. W wielu przypadkach podział majątku wiąże się z licznymi konfliktami. Z tego powodu realizuje się go w ramach postępowania sądowego.

W trakcie podziału majątku możliwe jest podjęcie decyzji o jego spieniężeniu i rozdzieleniu środków, a także przekazanie konkretnych przedmiotów i nieruchomości poszczególnym osobom. Zdarza się też, że sąd orzeka o konieczności pozostawienia części majątku jednej ze stron, jednocześnie zobowiązując ją do spłaty drugiego współmałżonka. Podział majątku za każdym razem przebiega inaczej i w dużej mierze zależy od ustaleń pomiędzy stronami oraz ich pełnomocnikami.

Wstępując w związek małżeński, zdecydowana większość osób nie przewiduje jego zakończenia. Pary nie podejmują więc decyzji o bieżącym dzieleniu majątku, np. w wyniku intercyzy. Z tego powodu postępowania w tym zakresie są bardzo skomplikowane.

Pomagamy w procesach o podział majątku w Toruniu, Grudziądzu i okolicach. Naszym celem jest uzyskanie jak najkorzystniejszego rozwiązania dla klienta, jednocześnie odciążając go z konieczności dopełniania wielu formalności.

Pomoc specjalistów w postępowaniach o podział majątku

Reprezentujemy naszych klientów przed sądem, pomagając wypracować jak najkorzystniejsze rozwiązanie. Przygotowujemy dla nich wszystkie potrzebne dokumenty i składamy je w odpowiedniej instytucji. Uczestniczymy w różnego rodzaju mediacjach, które mają na celu wypracować kompromis jeszcze przed postępowaniem. Jesteśmy obecni na każdym etapie całego procesu, wspierając klientów w trudnych sprawach, które zwykle wiążą się z dużym ładunkiem emocjonalnym.

Uczestniczymy w sprawach o podział majątku w Grudziądzu i okolicach. Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, konsultując z klientem jego potrzeby.