Alimenty – Grudziądz

Alimenty kojarzą się przede wszystkim z postępowaniami rozwodowymi. To środki, które mają za zadanie pokryć podstawowe potrzeby dziecka. O ich przyznaniu, a także dokładnej wartości, decyduje sąd. Najczęściej ustala się to już w trakcie postępowania rozwodowego.

Aby uzyskać alimenty, konieczne jest udokumentowanie kosztów ponoszonych w związku z wychowaniem dziecka. Z tego powodu przed złożeniem pozwu o przyznanie środków należy zgromadzić wszelkie faktury i paragony. Wysokość alimentów zawsze jest wyliczana indywidualnie, na podstawie potrzeb dziecka oraz majątku i możliwości zarobkowych rodzica. To sąd decyduje, czy wartość wskazana w pozwie jest adekwatna do tej udowodnionej w dostarczonych fakturach i paragonach.

Alimenty najczęściej dotyczą rodziców, choć takie środki przyznaje się również w związku z byłymi współmałżonkami czy innymi członkami rodziny, którzy aktualnie znajdują się w niedostatku.

Kompleksowa pomoc w zakresie alimentów

Aby uzyskać alimenty, konieczne jest złożenie pozwu. Często postępowania tego typu wiążą się z wieloma sporami, których nie da się rozwiązać na własną rękę. Obecność adwokata pozwala na odpowiednie przygotowanie dokumentów i zwiększenie szans reprezentowanej strony na uzyskanie korzystnego wyniku.

W zakres naszych obowiązków związanych z alimentami wchodzi:

  • przygotowywanie pozwu o przyznanie alimentów,
  • pomoc w skompletowaniu dokumentów, które pozwolą na udowodnienie ponoszonych wydatków,
  • reprezentacja klienta przed sądem,
  • doradztwo prawne – warto skorzystać z niego jeszcze przed podjęciem decyzji o złożeniu pozwu.

Jesteśmy obecni na każdym etapie postępowań alimentacyjnych. Uczestniczymy m.in. w sprawach, które wiążą się z dużym ładunkiem emocjonalnym. Możemy podejść do nich w sposób obiektywny, jednocześnie starając się wypracować najkorzystniejsze rozwiązanie dla naszego klienta.

Uczestniczymy w rozwodach w Grudziądzu i okolicznych miejscowościach. Sąd, w którym ma miejsce postępowanie, zależy od miejsca zamieszkania stron.