Prawo rodzinne – Toruń

Prawo rodzinne jest szczególnym zbiorem przepisów, które zwykle dotyczą bliskich sobie osób. Postępowania z tego zakresu bywają trudne, zwłaszcza dla osób, które są ze sobą skonfliktowane. Zajmujemy się kompleksowym wsparciem w tego typu sprawach. Pomagamy przygotować potrzebne dokumenty i uczestniczymy we wszystkich etapach postępowania.

Nasze najważniejsze usługi z zakresu prawa rodzinnego to:

  • doradztwo – prowadzimy rozmowy, które pomagają podjąć decyzję o złożeniu pozwu czy przygotować strategię dalszego działania,
  • przygotowywanie dokumentów – sporządzamy wszystkie dokumenty potrzebne w postępowaniu przedsądowym i sądowym,
  • reprezentacja przed sądem – reprezentujemy naszych klientów nie tylko w postępowaniach, lecz także mediacjach i negocjacjach,
  • składanie pozwów w imieniu klienta,
  • zastępstwo procesowe – występujemy w imieniu klienta, gdy nie może on samodzielnie pojawić się na rozprawie.

Uczestniczmy w sprawach związanych z alimentami, rozwodami, separacjami, podziałem majątku, rozdzielnością majątkową, kontaktami z dziećmi, przysposobieniem czy ustaleniem ojcostwa. Często kwestie te są ze sobą mocno powiązane, choć zwykle rozpatruje się je w osobnych postępowaniach. Bierzemy udział w nawet najbardziej skomplikowanych procesach, które wiążą się z silnymi emocjami i dużą liczbą dowodów.

Uczestniczymy w rozwodach w Grudziądzu i okolicznych miejscowościach. To zarówno postępowania za porozumieniem stron, jak i z orzeczeniem o winie. Reprezentujemy naszych klientów w taki sposób, by mieli oni szansę na uzyskanie jak najkorzystniejszego rozwiązania.

Wspieramy naszych klientów w trakcie postępowań sądowych i przedsądowych, a także negocjacjach i mediacjach. Możemy podejść do sprawy w sposób obiektywny i pozbawiony emocji. Dzięki temu jesteśmy w stanie zauważyć dowody i okoliczności działające na korzyść naszego klienta. Wiemy, jak poprawnie przedstawić je przed sądem.

Współpracujemy z mieszkańcami Torunia i okolicznych miejscowości.