Ustalenie ojcostwa – Grudziądz

Zajmujemy się sprawami związanymi z ustaleniem ojcostwa. Działamy m.in. w Grudziądzu, przygotowując potrzebne dokumenty i reprezentując naszych klientów przed sądem.

Ustalenie ojcostwa to procedura realizowana przede wszystkim w sytuacji, gdy domniemany ojciec nie chce uznać dziecka. W takim przypadku nie da się wnioskować o przyznanie alimentów – aby uzyskać należne środki, należy potwierdzić ojcostwo. Taki krok jest korzystny nie tylko ze względu na świadczenia alimentacyjne. Po ustaleniu ojcostwa dziecko nabywa również prawo do dziedziczenia majątku po jego śmierci.

W zakres naszych obowiązków związanych z ustaleniem ojcostwa wchodzi:

  • składanie wniosków o przeprowadzenie badań DNA,
  • składanie pozwów związanych z ustaleniem ojcostwa,
  • przygotowywanie wszystkich potrzebnych dokumentów,
  • reprezentacja klientów przed sądem.

Zajmujemy się sprawami o ustalenie ojcostwa w Toruniu i Grudziądzu. Składamy wnioski na zlecenie dziecka (także małoletniego za pośrednictwem przedstawiciela ustawowego), matki lub domniemanego ojca.

Pomagamy reprezentowanej stronie w zdobyciu dowodów, które potwierdzają lub zaprzeczają ojcostwu. Uczestniczymy również w procesach, w których ustalenie ojcostwa jest związane z nadaniem nazwiska dziecku. Występujemy w imieniu klienta nawet wtedy, gdy nie jest on w stanie osobiście stawić się w sądzie.

Udzielamy również porad dotyczących ustalenia ojcostwa i innych spraw rodzinnych. Przed złożeniem pozwu zalecamy skontaktowanie się ze specjalistą, który sprawdzi, czy w danym przypadku istnieją realne szanse na uzyskanie pozytywnego wyniku postępowania sądowego.Taki krok nie zobowiązuje do rozpoczęcia postępowania sądowego.

Dlaczego uznanie ojcostwa jest tak ważne?

Uznanie ojcostwa ma związek przede wszystkim z alimentami. Po potwierdzeniu pokrewieństwa dziecko i jego matka mogą ubiegać się o środki, które pozwalają na pokrycie bieżących potrzeb małoletniego. Taki krok umożliwia też późniejsze dziedziczenie w razie śmierci ojca lub bliskich członków jego rodziny. Jest istotny także we wszelkiego rodzaju sprawach, które wymagają zmiany opiekuna prawnego czy podzielenia opieki rodzicielskiej.