Prawo karne i prawo wykroczeń

Szeroki zakres usług

Merytoryczne przygotowanie Kancelarii Adwokackiej Anny Graczyk-Schulz pozwala na prowadzenie spraw związanych bądź też wynikających z ustaleń prawa karnego lub prawa wykroczeń. Ustawa z dn. 6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny przewiduje wsparcie adwokata na wszystkich trzech etapach prowadzonego postępowania. Z tego też względu prawnicy naszej kancelarii prawniczej uczestniczą zarówno w postępowaniu przygotowawczym, sądowym jak i w trakcie wykonywania wyroku. Wsparcie Kancelarii Adwokackiej obejmuje zarówno stronę formalną (przygotowanie niezbędnej dokumentacji), jak również pełne zastępstwo procesowe. Klienci korzystający z pomocy adwokata w dowolnym momencie prowadzonego postępowania mogą liczyć na pełne zaangażowanie prawnika oraz indywidualne, zgodne z charakterem sprawy rozwiązania (również w przypadku konieczności złożenia wniosków o przedterminowe warunkowe zwolnienie).

 • udział w postępowaniu przygotowawczym
 • obrona na każdym etapie postępowania przed sądem I i II instancji
 • w postępowaniu wykonawczym prowadzenie spraw:
  • o przerwę w odbywaniu kary
  • o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania reszty kary
  • o odroczenie wykonania kary
 • reprezentowanie pokrzywdzonych w postępowaniu przygotowawczym i sądowym (zastępstwo sądowe)
 • obrona w sprawach o wykroczenia

Kancelaria adwokacka świadczy usługi także w ramach innych gałęzi prawa. W zakresie mojej działalności mieszczą się zagadnienia należące do prawa cywilnego, prawa rodzinnego i prawa opiekuńczego. Zajmę się między innymi sprawami o odszkodowanie i zachowek. Gwarantuję profesjonalne podejście do każdego klienta.

Anna Graczyk-Schulz
ul. Mikołaja z Ryńska 2
86-300 Grudziądz

tel./fax: (56) 462 68 18
kom.: (+48) 603 674 907
e-mail: anna_graczyk@wp.pl

* - Obowiązek informacyjny